5S-Model, efficiënter en leuker werken.

Wie wil dat nu niet, een opgeruimde en betrouwbare werkplek. In Japan hebben ze daar wat voor bedacht en weten ze hoe dat moet, namelijk de 5S-model. Het is een wereldwijd gebruikte manier om doeltreffend te werk te gaan. Dit is geen hippe managementtaal maar wordt al decennia lang toegepast. In Japans verwijst het naar de volgende woorden: Seiri (整理), Seiton (整頓), Seisō (清掃), Seiketsu (清潔), Shitsuke (躾). Wat in Nederlands vertaald kan worden naar de volgende 5 termen: S1 Sorteren, S2 Schikken, S3 Schoonmaken, S4 Standaardiseren en S5 Standhouden.

Sorteren:

Het onderscheid maken tussen noodzakelijke en overbodige spullen. Alles wat niet noodzakelijk is of in de weg staan verwijderen uit de werkplek. Hierdoor vermindert het beschadigen of stoten van producten aanzienlijk. Spullen zonder eigenaar krijgen een rode sticker met de vraag erop wat er mee moet gebeuren. Wordt er niks mee gedaan dan kan er worden afgesproken om het ook weg te doen. Op deze manier houdt je de werkplek netjes.

Schikken:

Nu alleen de spullen over zijn die je nodig hebt, wordt het nu tijd om de spullen te schikken. Hierdoor geef je alles een vaste plek zodat er een opgeruimde werkplek ontstaat. Op deze manier kan iedereen alles eenvoudig en snel terugvinden. Rekening gehouden met ergonomie en hygiëne.

Schoonmaken:

Nou de spullen zijn geschikt volgt het schoonmaken. Je werkplek schoon, je spullen schoon. Want niemand hoeft tenslotte te werken met vieze of kapotte spullen. Het is immers veel prettiger om te werken met schone spullen.

Standaardiseren:

Als het overbodige weg is, alles netjes is geschikt en schoongemaakt worden de spullen gestandaardiseerd. Alles moet een vaste plek krijgen en dat moet zo slim mogelijk worden ingedeeld. Label bijvoorbeeld mappen of opbergmappen, zodat je in de toekomst nooit mee misgrijpt. Je kunt ook denken aan schaduwborden. Onverwachte omstandigheden kunnen risico’s met zich mee brengen. Daarom kun je met gestandaardiseerde procedures verrassingen in de toekomst beperken.

Standhouden:

Nu alles is opgeruimd en een vaste plaats heeft gekregen is het de bedoeling om alles zo te houden. Om dit systematisch te doen is het mogelijk om controlelijsten op te hangen. Daarnaast is motivatie hierbij ook erg belangrijk. Een goed voorbeeld om gestructureerd te blijven werken is het publiceren van maandelijkse resultaten. Dit laat zien of het werk progressie heeft gemaakt. Waar we de eerste vier stappen nu kunnen afronden, is de vijfde stap een vóórtdurend proces. Dit moet telkens gestructureerd verlopen om hierin succes te behalen. Enkel als deze stap met toewijding wordt voldaan kan er optimaal resultaat worden behaald.

5S-model KATO

5S-model toepassen in een magazijn:

Het 5S-model kan goed worden toegepast in een magazijn- of distributie-omgeving. Hierbij is het mogelijk om visuele aspecten aan te brengen. Denk bijvoorbeeld aan markeringen van looppadden en afbakening van opslagvakken.

Hopelijk heb je een beter beeld gekregen van het 5S-model, en kun je dit nu makkelijker toepassen binnen je bedrijf of natuurlijk magazijn.